Bofællesskabet Glasværket

Venteliste

For at kunne blive optaget på vores venteliste skal du/i deltage i et informationsmøde, hvor vi fortæller mere om bofællesskabet, viser boliger frem og besvarer spørgsmål.

Vi holder infomøde den første søndag i september.

Herefter skal vi lære hinanden bedre at kende; det sker via fællesspisninger 5 gange i løbet af et halvt år, ligesom du/i skal deltage som kok mindst 1 gang.

Forinden skal du/i aflevere et CV m. Foto, der kan hjælpe bofællerne til at kunne huske dig. CV`et er kun tilgængeligt for bofællerne.

Vi tager herefter stilling til om du/i kan optages på vores ordinære venteliste via skriftlig afstemning på først kommende fællesmøde.

Mens du/i er i venteposition til en bolig, stiller vi krav om at du/i deltager i fællesspisning minimum 1 gang årligt, så vi kan holde kontakten.

Hvis vi ikke ser dig i løbet af et år, vil du blive slettet fra ventelisten. Du vil blive orienteret om det. 

Kontakt os gerne på mail

Venlig Hilsen 

Ventelisteudvalget

Merri Nielsen : merrinielsen5@gmail.com

                           5045 0709

Karen Dons     : karendons@gmail.com

                            6047 7535