Bofællesskabet Glasværket

Struktur

Bofællesskabet har ingen bestyrelse, men fungerer via en række emnebestemte udvalg, der eksempelvis sørger for haver, gaver og køkken, hjemmeside, fællesrum og - ikke mindst - vores vigtige venteliste.

Her har vi en særordning, der giver os ret til selv at vælge indflyttere, helt uden for boligforeningens vante rutiner.

Vi holder fællesmøde 10 gange om året, hvor vi tager stilling til overordnede emner.

Penge

Bofællerne betaler 250 kr.i kontingent om året.Ventelistemedlemmer betaler 50 kr. ved indmeldelse på ventelisten,efter deltagelse i et infomøde. 

Det fælles

En vigtig omdrejningsakse er vore fælles måltider, der typisk finder sted 2-3 gange om ugen. Denne frekvens forudsætter, at den enkelte er kok hver 3.-4. uge. Vi er altid to, der klarer alt fra at købe ind til at sætte opvaskemaskinen i gang.

Vi har tradition for Mortenaften, julefrokost, og en årlig udflugt, havedage, temaarrangementer, og følgeskab til alt det, vi har lyst til at dele med hinanden.

Vi tror

at vi er et spejl af samfundet omkring os med alle de forskelligheder, mennesker nu engang har, ikke mindst i en flok med en aldersspredning på ca. 30 år.

Vi oplever vores sted som alt fra udvidet naboskab til tætte venskaber og bredt interessefællesskab. 

Og først af alt:

Vi bor her

- sammen med enkelte husdyr. Du må tage din hund eller kat med dig.